GİZEM ARSLAN

Konuşma Terapisti

Çocuklarda: Gecikmiş Konuşma, Akıcı Konuşma Bozukluğu(Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma), Konuşma Sesi Bozukluğu ( Örneğin; r yerine l demesi), Dudak Damak Yarıklığına Bağlı Konuşma Bozuklukları, Otizme Bağlı Konuşma Gecikmesi, Ses Bozuklukları, Öğrenme Güçlükleri( Disleksi, Discalculia, Disgrafi)
Yetişkinlerde: Afazi, Kekemelik, Motor Konuşma Bozukluğu, Ses Bozuklukları
SERTİFİKALAR
Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği 2- Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV)
ETEÇOM- Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı
Afazi Dil Değerlendirme Testi (ADD)
MOCA Bilişsel Değerlendirme
DIRFloortime 101 Başlangıç Eğitimi (Introduction to DIR® and DIRFloortime)
Türkçe PREP (Pass Reading Enhancement Program)
KURSLAR- SEMİNER VE KONGRELER
7. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2014
8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2016
Ses Bozukluklarında Değerlendirmeden Terapiye, 8. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2016
Çocukluk Çağı Apraksisinde Değerlendirme Ve Müdahale, Dr. Caroline BOWEN,2016
Konuşma Sesi Bozukluğu Olan Çocuklarda Kanıta Dayalı Müdahaleler, Dr. Caroline BOWEN,2016