UYGULANAN TESTLER

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)
 • Denver II Gelişimsel Tarama Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi (MİHÖ)
 • Moxo Dikkat Testi
 • Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WÇÖZ) – R
 • GOBDÖ – Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği
 • Frostig Görsel Algılama Testi
 • Stanford Binet Zeka Testi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Frankfurter Dikkat Testi
 • D2 Dikkat Testi
 • Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Gesell Gelişim Figürleri Testi
 • Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi
 • Peabody Alıcı Dil Testi
 • Kelime Söyleyiş Testi